AlyKdyž mě vzal za ruku jako bychom měli společný krevní oběh. Fatální setkání. V pravé poledne. V daleké zemi. Čerstvě rozvedený CEO mě uvítal na troskách svého manželství. Nepřetržitě demonstroval jak zneškodní svého soka. Jeho postel byla v obležení tří ratolestí a ta druhá, v pokoji pro služku, moje. Pastelky a skicáky nakoupil i pro mne. Malovali jsme u stolu před ložnicí, ve které Aly většinu času pracoval. Jako dřevorubec. V horizontální poloze.


Nejdražší LaBeo,
hodně se mi stýská…jsi úžasná žena. Přeji si, abych tě mohl vidět opět co nejdříve.
Jak čteš o mé zemi, jak se učíš věci, jak se snažíš všemu porozumět a tak, jak pozitivně vidíš náš vztah.
Napiš zase brzy…a abych nezapomněl, když večer ležím v posteli, představuji si jak…
Miluju Tě.
AlyCo si asi představuje? Jak řeže dříví?


Nejdražší LaBeo,
jsi tak vážná a citlivá…to je velmi dobrá kvalita…někdy si věci příliš bereš, ale to je také OK.
Ve své práci jsi velmi profesionální.
Stále o tobě sním.
AlySnil zřejmě víc než psal. Najednou zavolal a přijel. Snažila jsem se udělat vše proto, aby se cítil příjemně a uvolněně. Záchvaty zuřivosti smíchané s divokým smíchem a potřeba držet se mé ruky jako bezradné dítě, mne ale mátly.


Milá LaBeo,
všechno, co jsi pro mne udělala, bylo tak krásné. Mnohokrát, mnohokrát děkuji. Řekni svým dětem, že ve mne zanechaly hluboký dojem, samozřejmě je to dané tím, jaký dobrý rodič je jejich matka, ale jaké jsou silné osobnosti a jaké mají dobré způsoby. Vyřiď mé pozdravy také všem, kteří přispěli k tomu, že moje návštěva v tvé zemi byla tak mimořádná.
S láskou.
AlyAni ryba ani rak.


Milá LaBeo,
uvědomuji si, že píšu málo.
Není to proto, že by něco bylo v nepořádku. Je to ze dvou hlavních důvodů:
1. Mám hodně práce.
2. Připojení k internetu stále nějak zamrzá.
Mám moc rád inteligenci a hloubku tvé osobnosti a způsob, jakým děláš věci. Také si vážím toho, jak jsi ocenila dárky, které jsem ti přivezl. Na dávání dárků mám nejraději, když udělají radost svému příjemci. V tom je celý vtip. Aby to zafungovalo
OK. Mám telefon.
S láskou.
AlyDávat dárky možná umí. S psaním je to horší.


Milá LaBeo,
email je velmi obtížné medium pro nějakou zásadnější komunikaci, ač se to na první pohled nemusí tak jevit. Jsou to jen slova. Aby je člověk dobře poskládal, musí tomu věnovat značné úsilí. A já mám špatný pocit, protože vím, že to zanedbávám. Chtěl bych ti říct, že i když jsem hodně zaneprázdněný, myslím na tebe, jen stále odkládám psaní emailu, protože chci napsat takový, který má hlavu a patu. Pak do toho vždycky něco skočí a týden je pryč. Já na tebe ale opravdu myslím většinu času a znova a znova si uvědomuji, jak fantasticky obohacuješ můj život.
Tak už se nezlob. Já se polepším.
Aly.Nezlobím se. Spíš se nemohu dočkat, až spolu pojedeme na tu mezinárodní konferenci (Market Intelligence), o které mi tolik vyprávěl. Je nejvyšší čas si to upřesnit. Musím si vzít dovolenou, požádat o vízum, koupit si něco na sebe.


Milá LaBeo,
omlouvám se, že jsem tak dlouho neodpověděl. Byl jsem s dětmi na prázdninách. Můj plán je následující: přijedu za tebou a budu v tvých rukou až do odjezdu na konferenci. Pak se vrátím a budu opět s tebou. Co tomu říkáš?
Přemýšlel jsem o tom vzít tě s sebou, ale
budu na konferenci velmi zaneprázdněn. Rád bych se stoprocentně věnoval komunikaci s lidmi. Je to příležitost pro marketing, networking atd. Pochop, že pro mne to nejsou prázdniny, ale marketingové příležitosti, čas potkávat lidi.
Bylo by hezké, kdybys tam mohla být, ale také vím, že bych se ti nemohl věnovat. Bude tam mnoho lidí a je to velmi společenské a člověk musí často vydržet dlouho do noci.
Mohla by ses cítit vyřazená, když já se budu stoprocentně věnovat byznysu. A to je to poslední, co bych si přál. Když si začnu povídat se svými kamarády, tak to bude nekonečné. A vůbec budu mít plné ruce práce, a proto bude moudřejší, abys na konferenci nejezdila.
Hodně na tebe myslím a přeji si, abys byla tady, abychom si mohli zaplavat v takové malé horské říčce a pak se pod vodopádem…
AlyTaké na tebe hodně myslím a ráda bych ti položila pár otázek.

1. Co pro Tebe znamená dát našemu vztahu šanci, aby se mohl rozvinout?

Čas strávený dohromady a pravidelný kontakt je nejlepší způsob pro rozvoj našeho vztahu.
2. Domníváš se, že je možné říct v rámci vztahu, teď chci tebe na sto procent a teď chci zase něco jiného na sto procent?
Život se skládá z mnoha oblastí a každá vyžaduje svou pozornost. Vztah je jeden aspekt, rodinný život druhý, práce další a pak koníčky, sport, a tak to jde dál. Je to jako když krájíš dort. Některé kousky jsou větší a jiné menší. Nejdůležitější je nemíchat věci dohromady a tím předcházet možným konfliktům.
3. Přemýšlel jsi někdy o tom, že mě zajímá co děláš, že bych ráda poznala tvé kolegy a obchodní partnery, když plánujeme také nějakou spolupráci?
Vím, že tě všechno moc zajímá, ale také mám zkušenosti z podobných konferencí, kde se manželky či partnerky necítily dobře. Neuměly jazyk a nevěděly nic o problematice. Vím, že to není tvůj případ, ale, prosím tě uvědom si, LaBeo, že můj obor je velmi specifický a že tváří v tvář klientovi, ti obecné marketingové znalosti nepomohou. Musíš znát produkt detailně!
4. Máš pocit, že mne dokážeš snést i mezi ostatními lidmi? Nebo jen když jsme spolu někde sami dva?
Bez problému, ale ty jsi velmi citlivá na to, kam zaměřuji svou pozornost a náš vztah by musel na konferenci čelit zbytečné zátěži. Chci s tebou být, jak jen to je možné, miluju tě, a proto přijíždím o týden dřív.
AlyNedostatečně a červeně podtrženo, pane profesore, teda pane řediteli.


Milá LaBeo,
prosím tě, akceptuj, že nemůžeme být ohledně některých věcí dogmatičtí. Měli bychom si vzájemně poskytnout dostatečný prostor, abychom mohli konat svou práci. Čas strávený dohromady a odděleně není podle mne nic, co by bylo v konfliktu.
A můžeš se uklidnit, není v tom jiná žena. Vím, že jsi tvořivá a máš výborné nápady, ale chtěl bych, aby ses nejdříve důkladněji obeznámila s celou problematikou mé práce. Probereme to až budu u tebe. A pak co nejdřív přijedeš ke mně.
A co říkáš tomu, že bychom si vyrazili v zimě někam na hory?
S láskou.
AlyNaše setkání bylo poznamenané smutkem, vztekem a zklamáním. Aly se neptal na můj názor. Vyřešil věci po svém. Silou. V mé hlavě zůstalo víc otázek než odpovědí. Odjel zpět do své země s tím, že jsem kovboj, který mu chce hodit laso kolem krku a zatáhnout. On že vyhodí, já spadnu, zvednu se a on zase vyhodí. A pak se uvidí, co bude dál.


Milá LaBeo,
můžeme mluvit o všem, co tě trápí.
Vím, že jsi se mnou chtěla jet na tu konferenci, ale já jsem preferoval, abys nejezdila. A ty jsi nepřijala žádné mé vysvětlení. Dostala jsi se do opozice vůči všemu a sama sebe deklarovala jako zmanipulovanou. Chtěl jsem, aby na konferenci probíhalo všechno hladce. Projevuješ se vůči mně velmi vlastnicky, místo abys byla šťastná, když mě vidíš. Vyvoláváš ve mně pocity viny, kdykoliv nejsem s tebou. To, že jsi vlastnická je primární. Takže já jsem věděl, že konference se stane, v každém případě, velkým problémem - když tam budeš i když tam nebudeš. Ty se budeš chovat vždycky stejně, ať jsi kdekoliv.
Mohl jsem si pít s kamarády, jak se mi líbilo, a neposlouchat ty věčné výčitky. Vlastně loni poprvé jsem si mohl dělat, co jsem chtěl…a nikomu jsem nic nemusel vysvětlovat…najednou zjišťuju, že bych měl vysvětlovat úplně všechno.
Kdybys jela na tu konferenci, hned by tam bylo dusno. A tomu jsem chtěl zamezit. Také jsem nemohl připustit, aby velké momenty mého marketingového ředitele, který dostal cenu roku za rekordní distribuci softwaru Sheila Survey Explorer 20.0, byly zkažené. Já ho miluju. Tomuto argumentu jsem se chtěl ve svém vysvětlování vyhnout, ale ty si mě dotlačila to vytáhnout. A teď něco o mně. Já jsem urputně nezávislý. Když mi byly tři roky, oblékal jsem se sám a vůbec nikomu jsem nedovolil, aby mi pomáhal, jakkoliv jsem zápasil např. s knoflíky. To se týká mnoha oblastí mého života, zejména mého osobního prostoru. Jakmile se ho někdo pokouší narušit a chce ho kontrolovat, moje mysl začne rebelovat. Ve škole jsem otevřeně rebeloval proti vymývání mozků našimi učiteli. Mohl bych uvést mnoho dalších příkladů. Tento rys mé osobnosti by mohl vytvářet trvalé napětí v našem vztahu. Vlastnický přístup vede k trvalé rebelii. Moje osobnost je takto strukturovaná. Brání se kontrole. Nejsem rigidní v myšlení, jsem urputně nezávislý. Pokoušeli se mne hypnotizovat. Bez výsledku. Moje podvědomí se postavilo na odpor. Akceptuj to nebo si s tím dělej, co chceš. Možná ti to pomůže mně lépe porozumět.
AlyKam tak zběsile utíká? Proč rýsuje budoucnost našeho vztahu jako no way out? Mně říká Laser Beam (z toho vzniklo jméno LaBea) a staví mezi nás zdi, i když jistě tuší, že za nimi svou křehkou identitu nadlouho neskryje. Koho miluje? Ještě jednou se pokusím ho dohnat. V daleké zemi.


Ahoj LaBeo,
vím, že máš úroveň, že jsi výjimečná. Obědval jsem s tím právníkem, vzpomínáš, a s jeho ženou. Celou dobu jí o tobě vyprávěl. Moje matka, můj bratr i mé děti tě vysoce hodnotí. Moje matka si myslí, že jsi velmi inteligentní žena a že máš aristokratické způsoby. Moje dcera, která má velké problémy se svou matkou a jejím novým přítelem, mi říkala, jak s tebou se cítí naopak dobře. Mně trvalo nějaký čas, abych si uvědomil, v jakém rozsahu mě poškodil rozpad mé rodiny. Cítím se emocionálně vyprázdněný, nejsem schopen cítit opravdovou romantickou lásku, na druhé straně, jsem měl silnou potřebu být někým chtěný. Navazoval jsem vztahy a zkoušel jsem, jak budu reagovat na blízkost druhého člověka. Podvědomě jsem byl vždycky přitahovaný k inteligentním, silným ženám, tak jsem tě také potkal a nebyla to jen přitažlivost, byla to zároveň velmi silná vazba. Nicméně nemohu ti oplácet romantickou láskou, emocionálně je to prostě nemožné. Jsi můj dobrý přítel a to je také určitý druh lásky. Prožívám velký stres, že nemohu cítit romantickou lásku, a proto bych si přál, abychom náš vztah stabilizovali v poloze přátelství a obchodního partnerství.
Vztah se mnou by byl pro tebe jako permanentní pobyt v minových polích, plných min, připravených kdykoliv explodovat. Já si přátelství s tebou nesmírně vážím, je pro mne zdrojem síly a hodně z něho získávám, jak pokud jde o byznyz, o vztahy i celkový přístup k životu. Naše obchodní spolupráce je pro mne velmi důležitá a v žádném případě bych ji nechtěl ohrozit. Chtěl bych tě ujistit, že nemám vztah s jinou ženou a ani ho v dohledné době neplánuji. Přítomnost ženy v mém životě nepřiměřeně zvyšuje hladinu mé agresivity.
AlyCo se děje? Proč mě jeho matka (skutečná) generálka přátelsky vyzvala, abych od něj dala ruce pryč, že byl Aly od malička velmi komplikovaný a že rozpad jeho manželství je jeho dílem? Proč mi jeho bratr přátelsky oznámil, že se Aly nikdy nevyrovnal ze smrtí svého otce, že ho to navždycky poznamenalo? Proč mi Aly řekl, že jsem fatální žena jeho života, která ho jako jediná umí číst? Proč mi nemohl říct všechno? Zavolala jsem. Jestli Tě miluju opakoval Aly rozpačitě. Miluju tě. Platonicky.

Za nějaký čas mě Aly opět navštívil. Když zjistil, že jsem nabídku jeho přátelství a obchodního partnerství bez problému přijala a že hledám jinde toho pravého muže pro mne, oznámil mi, že mne stále ještě trochu miluje, vlastně hodně...A že si ho vezmu až mi bude padesát, protože dobře vím, že on je nejlepší.Děkuji Aly...

V několika případech mužů, ne v jednom, se kterými jsem se setkala a kteří byli doslova vláčeni svým příběhem s matkou a přetrvávajícími intenzivními kontakty s ní (všude chyběl otec), jsem měla pocit, že našemu vztahu brání především jejich ochablá mužská identita, respektive nepřiměřeně prožívaná krize vlastní hodnoty.

labea blog archive 2008
go home