Gib"Dechař" se smutným pohledem. Chtěj nechtěj jsem se pokoušela ho zachránit. A sebe s ním. Psala jsem dopisy. Jeden za druhým.


Potvrzuji příjem dopisů z 2.VI. a 23.VI. Bohužel nemohu najít škvíru, která by mi umožnila setkání s Tebou, nicméně se o to budu i nadále pokoušet. Navíc mám vrozenou averzi k plodné korespondenci, což mnozí lidé nepokládají za samozřejmé na rozdíl ode mne.
Gib


Zkoušela jsem možné nemožné.


Milá Labeo,
Musím se Ti hlavně omluvit, že jsem spoustu Tvých dopisů zanechal bez odpovědi, ale skutečnost je taková, že nejsem tvor co se zabejvá poctivě korespondencí, ale naopak velice intenzivně ji zanedbává. K Tvé poslední zásilce Ti bohužel musím sdělit, že to tričko cos mi poslala, není na mou postavu - čouhaj mi z něj ruce a kus břicha, a proto Ti ho posílám zpět, snad ho uplatníš lépěji.
Zatím ahoj.
Gib


Samá voda...


Malá velká Labeo,
Tvůj dopis nebyl vůbec úlet - naopak. Hraju, zabejvám se muzikou, čtu III. Knihu Mojžíšovu, atd... A mám se. To vše proto, abych byl šťastnej! Na tu šálu co mám, je zapotřebí maximálně 40 Dkg vlny a ruce, které jsou schopny podle daného vzoru ji uplést. Doufám, že se zas jednou potkáme.
Gib


Zavrhla jsem myšlenku na stejnou šálu a nechala Giba plavat. Za nějakej čas jsem zavítala na jedno "muzikantský mejdlo" a čistě náhodou jsem tam na Giba narazila. U něj v bytě. A taky jsem si tam čistě náhodou všimla jedný učitelky mateřský školky a jejích šikovnejch rukou, který pletly a pletly. K teplý šále teplej svetr. Polil mě pot. A tak jsem se za chvíli s Gibem, který mě šel kousek vyprovodit, něžně rozloučila.


Milá Labeo,
Posílám Ti několik dalších střípků do Tvé mozaiky (pocházejí z doby mé vojenské služby). Rád bych se s Tebou v dohledné době zase setkal.
Gib


Pokud mi jen tak ze srandy nelámal drahý americký cigarety nebo nevyprávěl fóry jazzovým slangem, kterýmu jsem nerozuměla, tak jsme si vobčas docela hezky povídali.


Milá LaBeo,
Rád bych s Tebou pokračoval v našem nedokončeném dialogu, například už jen proto, že nastaly určité změny situace, ve které jsme se až dosud ociťovali. Z tohoto důvodu se s Tebou chci v dohledné době setkat, předpokládám ovšem, že máš také podobnou potřebu. Napiš mi, prosím Tě, jakým nejvhodnějším způsobem bychom mohli naše setkání realizovat. Co se mne týče, volného času bych měl mít teď dost. Snad se tedy nějak dohodneme. Na setkání s Tebou se velice těším.
Gib


Taky jsem se dlouho těšila.


Milá LaBeo,
Zdá se, že nejsi k zastižení. Minulý týden jsem Ti posílal dopis, který zatím bohužel zůstal bez odpovědi. V podstatě se mi jedná o to, že bych se s Tebou velmi rád setkal a popovídal. Myslím si totiž, že bychom měli o čem. Dej mi prosím Tě vědět jak a kde bych Tě mohl nejlépe zastihnout. Z mé strany by to bylo 29.6.,30.6.,1.7.,4-7.7.
Těším se na odpověď a setkání s Tebou.
Gib


Potřebuju čas na rozmyšlenou, abych pomalu zapomněla, vo čem jsem to vlastně chtěla přemejšlet.


Milá LaBeo,
Doufám, že tento můj ojedinělý dopis přijmeš s naprostou důvěrou v to, že se jedná o čin neimaginární, ale naopak velmi konkrétní. Dále Tě chci požádat, abys byla pokud možno shovívavá k mým případným opisným sklonům při formulování myšlenek. Situaci, ve které se vyskytujeme, dotvořily události, které se mezi námi přihodily v průběhu asi dvou let. Vzhledem k tomu, že se jednalo o věci místy problematické a dlouho nevyjasněné, což je stav, který trvá dodnes, chci se pokusit navrhnout konkrétní řešení. Zdá se mi, že nám vyvstávají dvě možné cesty. Jedna - ta relativně jednodušší - předpokládá omezení až absenci důvěrnějšího vztahu. Tuto alternativu bych zatím nepřipouštěl už jen proto, že její provedení je teoreticky možné kdykoliv a navíc nevyžaduje příliš tvůrčí přístup k problému. Druhá možnost, pro kterou jednoznačně jsem, spočívá v naprosté aktivní účasti nás obou, při čemž je důležité, abychom se nezabývali jednotlivostmi, ale měli hlavně na zřeteli náš oboustranný zájem. K tomu chci dodat, že tvoje existence mi není lhostejná, jak se Ti může někdy jevit, ale naopak si myslím, že jsi velmi zajímavá osůbka. Pouze to často nezdůrazňuju, protože já sám přijímám kladné soudy o sobě s nedůvěrou. Kromě toho bych ještě připomenul, že naše seznamování probíhalo paralelně se známostí s dívkou Gibou, jejíž počátek byl ještě před mým prvním setkáním s Tebou. Tato okolnost pochopitelně celou záležitost znesnadňovala, což jsi pociťovala hlavně Ty. Ukončení oné známosti, o které jsem Ti mimochodem už říkal, vytvořilo myslím dobrý předpoklad k tomu, abychom my dva mohli lépe komunikovat. Zatím by asi bylo vhodné využívat i sebemenších styčných ploch. Mám dojem, že naše snažení si vyžádá něco trpělivosti i času, ale já jsem pro. Rád bych se s Tebou opět co nejdřív setkal a popovídal, či co. Zatím mě ale nenapadá jakým způsobem to provést, protože Ty míváš přes den školu, a já mám po večerech zkoušky. Budu se s Tebou tedy snažit dohovořit po telefonu, snad budu mít šanci. Pokud by Ti stylizace tohoto dopisu připadala poněkud suchopárná - nedej se tím odradit.
Zdravím Tě.
Gib
P.S. Myslím, že bez problémů se člověk těžko obejde. Vím např., že moje přirozenost je taková věc, kterou často raději nechávám doma.


Když se Gib rozhoupal, já byla pryč.


Děkuji Gibe…labea blog archive 2008
go home