Jedna z definic termínu blog je, že může být přesně tím, čím si přejeme aby byl. Takže v nadcházejících cca dvanácti týdnech máme v úmyslu na labea blog postupně uveřejňovat můj v pořadí již druhý (de facto první) autorský rukopis

Pro tuto formu jsem se rozhodla po té, co jsem poměrně jednoduchou kalkulací opět dospěla k závěru, že žádné české nakladatelství ani tento můj rukopis se vší pravděpodobností nevydá. Možná se mýlím, ale současně žiji daleko od domova a zdá se mi, že právě teď nastala ta vhodná doba pro jeho byť jen internetové uveřejnění.

Nerozumím mladším generacím a nejsem s to číst jejich sebevyjádření. Prokousal jsem se pár stránkami a pak se přestal trápit... Těžko si mi vyjadřuje o něčem, do čeho se nedokážu začíst a co mne svým způsobem popuzuje...

To byla reakce blíže nejmenovaného představitele jednoho prestižního českého nakladatelství, ve kterém jsem se ucházela o vydání knížky. Táhne mi na padesát a jednomu z mých hrdinů je nejméně o dvacet více.
Postoj prestižního moravského nakladatelství byl o poznání odvážnější a na důkaz pevné názorové jednoty byla písemná reakce opatřena dokonce dvěma podpisy odpovědných redaktorů.


Rukopis je tvořen z většiny milostnými dopisy, které nám připadají sentimentální, banální a nudné. Navzdory svému občas cynickému ladění na nás podobně působí i komentáře vložené mezi jednotlivé dopisy (potažmo milostné zápletky). Z uměleckého hlediska je text toliko směsicí stylisticky kodrcavých povrchností, mýdlových citů a bulvárních klišé... Domníváme se, že byste mohla být s nadšením přijata u některého z komerčně a žensky laděných nakladatelství.

Časosběrný rukopis LaBea 20031976 je postaven na autentické korespondenci dvanácti vybraných mužů, kteří se, každý po svém, vepsali do mého života.

Čekal jsem vlastně příběhy plné vzájemných interakcí, zápletek, Tvých reakcí a hlavně i s Tvými myšlenkami, úvahami, fantaziemi. Čtenář by si pak mohl udělat obrázek o tom, jak se tyto liší od fantazií (dopisů) Tvých mužů, v čem vězela nedorozumění, jak vypadala oboustranná hledání, co oba přitahovalo i odrazovalo, fascinovalo či zúskostňovalo. Naproti tomu se jedná dle mého (našeho) názoru o variace na určitý, byť častý, konflikt mezi ženou a mužem, který se zdá mít následující strukturu: Impuls k seznámení - často s fantazií silného vztahu včetně založení manželství a rodiny - vyjde od Tebe. Muž se zprvu nalézá pod silným dojmem Tvé osobnosti, činnosti a dynamičnosti, posléze začne vnímat i onu touhu po trvalém vztahu a začne se stahovat - což je však u mnoha mužů pochopitelné. (Ti spíše chtějí ženu dobývat a ne být dobýváni, ona má zůstat tajemná - tak to je i když to odmítáš). To tvé přání po intenzivním vztahu je dokonce tak silné (ale možná Tebou nevnímané), že přejdeš i leckteré urážky hned na počátku seznamování. Možná, že některé muže odradí i to, že se jim zároveň zcela přizpůsobíš a zároveň hned vytahuješ všechny svoje trumfy. Jinými slovy nasadíš moc rychlé tempo, jaksi předběhneš přirozený vývoj vztahu - který ať chceš nebo nechceš má svoje zákonitosti vývoje. To znamená, že se jedná do značné míry - tak to ale bývá vždy - o reakce mužů na Tebe a nikoli pouze a hlavně o typické mužské postoje či reakce na ženy vůbec. Navíc jde o vysoce nereprezentativní vzorek mužů, neboť se většinou jedná o následující typy:
 1. Relativně normální muži, kteří nehledají partnerství pro život, nýbrž si chtějí s různými ženami užít.
 2. Muži jež mají problém po právě zkrachovalém vztahu a hledají vrbu na vypovídání či rychlou náhražku.
 3. Muži, kteří chtějí ukojit svou zvědavost až sadismus a "šlapou po ženách", mstí se jim atd.
 4. Muži, kteří kromě jedné, jíž mají jistou, hledají ještě k tomu nezávazný, bezproblematický vztah.
Co se týče uveřejnění máme tak trochu (za Tebe) obavu, že se příliš obnažuješ na veřejnosti (např. ono vulgární hodnocení Labey Halem) - i zde je dobře si ponechat některá intimní tajemství pro sebe. Osobně se domnívám, že je lepší toho křečovitého hledání partnera zanechat (jak to z Tvého textu vyzařuje), pustit to, otevřít se náhodě; nic v životě se nedá vynutit, a už vůbec ne láska".


Některé výtky renomovaného psychoanalytika českého původu jsem si vzala k srdci a text doplnila. Nicméně, podobně jako Alice Millerová, své pocity nevnímám jakou svou soukromou záležitost, jako něco, co bych měla skrývat, naopak. Mým hlavním motivem při psaní tohoto textu bylo sdílet poznatky s lidmi podobně založenými jako jsem já, kteří jsou schopni poctivé konfrontace s fakty a pro které by mohlo být zajímavé či dokonce osvobozující porovnat získané dojmy z vlastními zkušenostmi. Jiný věhlasný český psycholog, na kterého jsem náhodně narazila při brouzdání po internetu, mi napsal:

Přečetl jsem hned první večer celou jednu polovinu, to je asi důkaz i toho, že je to text, který čtenáře zaujme. Moje první (jistě ukvapené) rezonování je takové, že jde spíš o autoterapii (o trochu více) než o literaturu (o kterou tam jde o trochu méně, i když se Vám daří být vtipná, sarkastická atd.). A celý ten smysl mi přijde více jako takové vypořádání se s tím, co autorku samotnou potkalo. No, a když to tak píšu, tak mi samozřejmě běží hlavou otázka, jestli je často literatura něčím jiným... Někdy ano, ale někdy... někdy je to přece takové autoterapeutické vypořádávání a pořádání (z vlastního života vynořujícího se) "materiálu"...

Že LaBea je literatura, kterou ovšem nevydá, mi sdělila představitelka dalšího prestižního českého nakladatelství a současně nabídla, že jestli chci tak než to zapomene, mi k tomu pár řádků napíše.

Magdalena Westman má ráda muže a mnohé o nich ví. Je to zralá a zkušená žena, která si je vědoma svého ženství a militantní feminismus jí jde proti srsti. V inspirativní milostné knížce, kterou (ne)držíte v ruce, zcela nepokrytě dokládá touhu po upřímném, hlubokém a rovném vztahu muže a ženy. Činí tak ve velmi zajímavé literární formě. Příběh "četných lásek své hrdinky" si čtenáři - v přímé souvislosti s vlastními milostnými prožitky - musí sestavit sami. V tomto ohledu je knížka Magdaleny Westman zajímavým kvízem, originálním rébusem, na jehož konci čeká čtenáře..." mobil: +420 777 293 015, e-mail: labea@labea.cz


go home