top of page

 

 

Autentické malby dospělých klientů denního stacionáře Stéblo jsou výsledkem pravidelného arteterapeutického setkávání. Nejde však o hodiny výtvarné výchovy, jejímž cílem je směrování výtvarné produkce k nějakému obecně uznávanému standardu.  V  případě klientů Stébla jde  o zachycení  jejich spontánního výtvarného projevu v momentálním citovém rozpoložení. Arteterapie jako léčebná metoda postavená na výtvarném základě je primárně zaměřena na proces tvorby, nikoliv na výsledek jako je tomu u vývarné výchovy.

 

Dlouho nepanovala názorová shoda ohledně veřejného vystavování či nevystavování takové výtvarné produkce, ale ani pokud jde o nastavení kritérií při jejím posuzování. Odvahu veřejně představit vybraná díla mi dal, kromě letitých  zkušeností s vlastní arteterapií a tříletého studia oboru na Jihočeské univerzitě, zejména dokument BBC Turning The Art World Inside Out (2013), hledající odpověď na otázku Co je Outsider Art a proč trvalo tak dlouho než bylo přijaté uměleckým establishmentem.

 

Arteterapie ve Stéble probíhá na dobrovolné bázi jednou týdně. Klienti tvoří  své obrazy jen jakoby mimochodem, prvořadé je pro ně povídat si; dopodrobna sdělovat své zážitky, radosti, touhy, ale i obavy či strachy. A je tedy až s podivem, že se v jejich dílech doslova instantně objevují témata, kterými se aktuálně zabýváme. Jistým způsobem tomu napomáhá zvolená technika tzv. smejváku, kdy opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním akvarelových barev se  postupně zjevují tvary vybízející k doplnění. Výběr prací ukazuje, jak se naši milí a tvořiví klienti ze Stébla s uvedenou technikou vyrovnali a jak různorodé obrazy (s malou pomocí) radostně vytvořili.

 

M.W. 

Necháme to plout s vodou - text k výstavě

bottom of page