top of page

 

 

Výstava Každá kapka v moři se počítá je výběrem esteticky nejzdařilejších výtvarných děl klientů denního stacionáře Stéblo v Boroticích (samozřejmě s ohledem na výstavní možnosti Pastoračního centra). Obrazy byly vytvořeny v rámci pravidelného "arteterapeutického" setkávání v průběhu  let  2014 - 2018. Arteterapeutický akcent, původně zaměřený na proces tvorby, se po první veřejné výstavě v roce 2016 (Necháme to plout s vodou) přesunul. Klienti začali mít hlavní zájem o vystavování svých prací a veškerému našemu dalšímu umělecko-arteterapeutickému setkávání dominovala otázka, kdy už bude další výstava. Citelný posun v myšlení a přístupu  k tvorbě naznačil, jak důležité je pro klienty Stébla se veřejně prezentovat a testovat, nakolik jsou veřejností přijímáni. 

 

Vystavování obrazů v galeriích vyžaduje zvýšené soustředění během procesu tvorby na estetickou stránku díla. V případě většiny klientů Stébla je třeba ke zmíněné estetické  kvalitě více či méně dopomoci; instrukcí, dotažením dílka či naopak jeho včasným odebráním.  Konečným produktem je pak výtvor autenticky zrcadlící neverbální dialog klient – arteterapeut, v němž má samozřejmě hlavní slovo klient.

 

Výstava Každá kapka v moři se počítá uzavírá jednu etapu mého arteterapeutického experimentu. S klienty Stébla jsem cíleně pracovala technikou inspirovanou tzv. smejvákem. Opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním akvarelových barev se  postupně zjevují tvary a ty se doplňují. Jsem přesvědčená, že každou lidskou tvořivost je třeba ocenit a když je navíc nositelkou krásy, tak ji i vystavit.  Vše, co přispívá ke kultivaci etetického cítění, má svůj smysl. Jinými slovy Každá kapka v moři se počítá.

 

M.W.

Každá kapka v moři se počítá - původní text k výstavě

bottom of page