Komunitní centrum

 

23.9 2020 jsem začala pracovat v komunitním

centru v Dobříši, ve Světě dobrých lidí.

Přivedla jsem s sebou do nových prostor klienty 

ze Stébla a očekávám, že další vybrané skupiny

se k nám  budou postupně přidávat. Primárně

jsme zaměřeni na lidi se speciálními potřebami

a na seniory. Dveře centra zůstanou ale jistě 

otevřené i pro další zájemce.