Komunitní projekt/záměr

 

Ráda bych založila (inkluzivní) centrum kreativního malování v Dobříši. Primárně by sloužilo lidem se speciálními vzdělávacími potřebami a seniorům.  Dveře centra by ale zůstavaly otevřené i pro další zájemce. Inspiraci pro svůj záměr jsem nacházela postupně:

Museum Gugging  Rakousko

Creative Growth Art Center   USA

Ateliér Radostné Tvorby   Česká republika

Začala jsem prověřovat, jestli by byl o takový komunitní projekt na Dobříši zájem. Zatím jsem se setkala ze třech nejvlivnějších obecních míst s velmi rozpačitou reakcí. Budu to zkoušet dál...