Komunitní projekt/záměr

 

Ráda bych založila (inkluzivní) centrum kreativního malování v Dobříši. Primárně by sloužilo lidem se speciálními vzdělávacími potřebami a seniorům.  Dveře centra by ale zůstavaly otevřené i pro další zájemce. Inspiraci pro svůj záměr jsem nacházela postupně:

Museum Gugging  Rakousko

Creative Growth Art Center   USA

Ateliér Radostné Tvorby   Česká republika

Začala jsem prověřovat, zda by byl o takový komunitní projekt na Dobříši zájem. Po několika prvních rozpačitých reakcích ze třech obecních institucí, ve smyslu, že takový projekt není pro tak malé město, se několika vlivným lidem projekt zalíbil. Zatím se nebudu rozepisovat, až přijde čas, zveřejním výsledek.