top of page

 Metoda dům

Metoda/hra dům je určena k individuálnímu malování. Myšlenkově se vracím k potřebě domova, hluboce uložené v každém z nás. Každý živý
tvor, cítí-li se ohrožen, hledá úkryt, útočiště. Potřebuje kousek jistoty v nejistém světě. Někam patřit. Zároveň chceme také někomu náležet, a tak domov je prostorem vzájemnosti, sdílení. Vnáší do životního napětí nezbytné chvíle uvolnění. Domovem pro nás může být také rodný kraj, vlast
i celá planeta Země.

 

Zadání: 10-15 sekund (podle rychlosti kreslícího) nezvednout tužku z papíru a kreslit jedním tahem protínající se pravoúhlé čáry; čtverce, obdélníky. Potom se na síť čar podívat ze všech možných stran (točit si papír v ruce) a libovolným médiem namalovat dům/domov, ve kterém člověk žije, chtěl by žít nebo jako architekt navrhuje dům snů pro někoho jiného. Dům by měl být zasazen do nějakého prostředí. Důležitá poznámka: Člověk nemusí využít všechny čáry, naopak potřebné může dokreslit. Cílem není pracovat se základem jako s omalovánkou, ale nechat volný průchod fantazii. Negumovat! Zkušenosti s metodou dům postupně popisuju v oddíle Blog. Ne se všemi domy/domovy se dá stejně arteterapeuticky nebo artefileticky pracovat. Zde jsou vystavené ty krásně barevné a nápaditě zpracované, zkrátka příjemné pro oko.

Další domky s příběhy  najdete v mé knize ARTETERAPIE - OD INDIVIDUÁLNÍ ZKUŠENOSTI KE KOLEKTIVNÍM SOUVISLOSTEM

bottom of page