top of page

Metoda pohlednice

 V chaotickém, nepředvídatelném a  často už i nehostinném světě,  je zatím ještě vždycky možné nalézt malý kousek místa, který můžeme tvořivě proměnit v něco smysluplného a krásného. Společně se můžeme zamýšlet nad tím, kolik času a energie věnujeme takovému postupnému zušlechťování našich "vnitřních a vnějších krajin".

Metoda pohlednice - instrukce: Krátké bezmyšlenkovité čárání (může být i se zavřenýma očima) tužkou po čtvrtce (10-15 sekund) a následné vytvoření pohlednice z čáranice. Člověk se na změť čar nejprve dívá ze všech možných stran a snaží se v nich vidět nějaký základ pro obrázek. Vybraný výsek překryje sklíčkem ve velkosti pohlednice, obtáhne, potřebné dokreslí (nemusí využít všechny čáry, ale nesmí gumovat) a obrázek dotvoří/domaluje do nějakého soudržného celku.

Do mé knížky
ARTETERAPIE - OD INDIVIDUÁLNÍ ZKUŠENOSTI KE KOLEKTIVNÍM SOUVISLOSTEM  se pohlednice nedostaly. S metodu pohlednice jsem začala pracovat až od roku 2022.

bottom of page