top of page

Projekt P - Pohlednice

Krátké bezmyšlenkovité čárání tužkou po čtvrtce a následné vytvoření pohlednice ze sítě čar. 

bottom of page