top of page

 

 

Projekt triangl je sociálně-umělecký experiment zkoumající skrze unikátní výtvarnou metodu, kolik svého individuálního umu jsme ochotni poskytnout ve prospěch celku a nepoměřovat, kdo jakým dílem přispěl.

Cílem Projektu triangl je propojovat lidi napříč společností a motivovat je k aktivní SPOLU-práci. Projekt triangl má potenciál vytvářet společenství lidí (i virtuální), kteří se chtějí domluvit.

Hlavním impulzem ke zformulování metody triangl se staly komentované prohlídky výtvarných prací lidí s mentálním hendikepem, které byly prezentovány na dvou velkých výstavách konaných v Praze v Galerii Ambit, v Klášteře františkánů v roce 2019 a 2020. Tehdy se podařilo nadchnout jak bratry františkány, tak návštěvníky výstav pro pojetí kolektivní tvorby, kdy každý může přispět celku podle svých schopností a možností. Nikdo není vyloučen! V první fázi byla metoda triangl primárně zaměřena na vytvoření kolektivního vnitřně soudržného výtvarného díla. Nejprve jsem ji zkoušela s rodinnými příslušníky a přáteli. Metoda postupně přerostla v Projekt triangl, do kterého se zapojovalo stále více jednotlivců i organizací.

V průběhu času a s přibývajícími workshopy se ukázalo, že metoda dobře funguje také jako teambuilding aktivita, dále jako doplňková metoda při hodnocení a zjišťování duševního (tvůrčího) potenciálu zaměstnanců, studentů, či žáků. A v neposlední řadě má velký terapeutický potenciál.

 

M.W.

Triangl - původní text k výstavě

bottom of page