top of page

Sociálně umělecký experiment TRIANGL (2022)

Triangl je sociálně-umělecký experiment zkoumající skrze unikátní výtvarnou metodu, kolik svého individuálního umu jsme ochotni poskytnout ve prospěch celku a nepoměřovat, kdo jakým dílem přispěl.

Cílem Projektu Triangl je propojovat lidi napříč společností a motivovat je k aktivní SPOLU-práci. Projekt Triangl má potenciál vytvářet společenství lidí (i virtuální), kteří se chtějí domluvit.

Hlavním impulzem ke zformulování metody Triangl se staly komentované prohlídky výtvarných prací lidí s mentálním hendikepem, které byly prezentovány na dvou velkých výstavách konaných v Praze v Galerii Ambit, v Klášteře františkánů v roce 2019 a 2020. Tehdy se podařilo nadchnout jak bratry františkány, tak návštěvníky výstav pro pojetí kolektivní tvorby, kdy každý může přispět celku podle svých schopností a možností. Nikdo není vyloučen!

V první fázi byla metoda Triangl primárně zaměřena na vytvoření kolektivního vnitřně soudržného výtvarného díla. Nejprve jsem ji zkoušela s rodinnými příslušníky a přáteli. Metoda postupně přerostla v Projekt Triangl, do kterého se zapojovalo stále více jednotlivců i organizací.

V průběhu času a s přibývajícími workshopy se ukázalo, že metoda dobře funguje také jako teambuilding aktivita, dále jako doplňková metoda při hodnocení a zjišťování duševního (tvůrčího) potenciálu zaměstnanců, studentů, či žáků. A v neposlední řadě má velký terapeutický potenciál.

 

Magdalena Westman

kurátorka výstavy

autorka výtvarné metody TRIANGL

bottom of page