top of page

Triangl - pravidla

 

Výtvarná metoda/"hra" Triangl vychází z mých zkušeností s výtvarnou tvorbou

(nejen) s mentálně hendikepovanými lidmi. Soustavná činnost (viz www.labea.cz)

v této oblasti ukazuje, že můj přístup k výtvarné tvorbě v mnohém koresponduje

s pojetím Arno Sterna.

Stern mluví o stopě, která z nás od útlého dětství volně vyvěrá jako přirozený

způsob projevu do doby než se na nás někdo “vrhne”,  začne nás vést,

usměrňovat a opravovat (viz kniha Malování jako hra a přirozená stopa). Stern

však upírá tomuto projevu rozměr komunikační, na kterém je Triangl naopak

postaven.

 

Triangl směřuje primárně k vytvoření kolektivního výtvarného díla!

 

Pomůcky:

 

-  Čtvrtka 220 g/A3 a větší, nebo

-  čisté plátno,

- starý obraz,

-  jiný podklad, na který se dá malovat,

-  středně měkká tužka, pastelky, fixy, vodové, akrylové, olejové nebo temperové

barvy,

-  alternativně digitální aplikace pro malování na počítači, tabletu či v mobilním

telefonu.

 

Kreativitě se meze nekladou!

 

Postup:

 

Na jeden papír (plátno) dva lidé dělají tužkou libovolné čáry/stopy. Začne

jeden a v bodě, kde skončí, nasadí druhý a pokračuje. Nemusí to být jedním

tahem. Takto střídavě pracují do doby než oba usoudí, že s první částí úkolu jsou hotovi.

Třetí osoba pak vzniklou síť čar barevně dotvoří do soudržného harmonického

celku/ obrazu. Síť může být též naskenována, nafocena mobilem a dotvořena v digitálním

prostředí. Stejnou síť pak může dotvořit více lidí.

 

Přínosy Trianglu:

• Formou hry vzniká kolektivní originální dílo.

• Nikdo není z Trianglu vyloučen, všichni napříč kulturami, generacemi i hierarchiemi

participují. SPOLU-pracují!

• Triangl nemá poražené.

• Triangl má relaxační a obnovující účinky. "Člověk se návratem do dětské

polohy bezstarostné hry uvolní a uvědomí si, že je možné si tyto stavy

navozovat pravidelně a využívat je pro svou obnovu”. (Arno Stern)

• Recyklační rozměr se projeví když se přemaluje starý obraz a uvede do

nových souvislostí.

 

Důležité upozornění:

Někdo není okamžitě schopen pracovat skupinově, ale chce participovat.

Umožní se mu tedy včleňovat se do kolektivní hry Triangl postupně. Bez nátlaku!

 

Autorka výtvarné hry Triangl

Magdalena Westman, Županovice 1.3. 2020

bottom of page