top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMagdalena Westman

Arteterapie s využitím umělé inteligence


První obrázek je vygenerovaný AI Craiyon. Volné rozpracování tématu inspirované AI obrázkem - Lucie, Adéla, Anežka.


Mám za sebou první šestihodinový seminář/workshop (11.2.2023) postavený na mém novém Projektu LAIK aneb Malování pro život s využitím AI. Projekt jsem vytvořila pro arteterapii, se kterou mám namířeno hlavně do škol.


Ke zformulování Projektu LAIK mě před časem vyzvala koordinátorka MAS Brdy-Vltava Lucie Bubancová, která má na starosti aktivity podporující rozvoj vzdělávání dětí a mládeže. Líbil se jí a navrhla mi uspořádat seminář/workshop pro učitelé výtvarné výchovy. Lucie oslovila na 150 učitelů výtvarné výchovy a ředitelů škol. Dostavila se pouze jedna učitelka 2. Základní školy v Dobříši, Adéla Zbíral. Celkem jsme tedy byly čtyři ženy reprezentující tři generace. Lucie, Adéla - střední generace, Anežka - studentka střední školy a já - seniorka.


V předvečer workshopu jsem ještě precizovala Power Point prezentaci s využitím umělé inteligence Chatbot GPT. Položila jsem AI otázku, jak bych měla strukturovat přednášku o


Malování s využitím AI pro učitelé výtvarné výchovy ? (Z poměrně dlouhého textu vybírám to, co považuju za podstatné: Diskuze o tom, jak AI může ovlivnit výtvarné umění. Co přináší a co naopak omezuje. Diskuze o etických otázkách, které vyvstávají při využití AI v umění, jako jsou např. autorství a hodnota uměleckých děl. Diskuze o tom, jak může AI ovlivnit výtvarnou výchovu a jak by mohli učitelé přizpůsobit svůj přístup, aby využili příležitosti, které AI přináší).


Malování s využitím AI pro učitelé společenských věd ? (Diskuze výhod a nevýhod tohoto přístupu k malování, například v oblasti kreativity a autenticity. Diskuze možností, jak mohou učitelé společenských věd využít AI malování ve svých hodinách, například k demonstrování určitých historických stylů malby nebo k ukázání, jak se měnily umělecké směry v průběhu času).


Malování s využitím AI pro arteterapeuty ? (Co je AI a jak může být využita v arteterapii. Příklady aplikací AI v arteterapii: Zde byste mohla ukázat a popsat konkrétní příklady aplikací AI v arteterapii, jako jsou například generativní umění a AI-řízené terapeutické nástroje. Diskuse o výhodách a nevýhodách použití AI v arteterapii: Zde byste mohla probírat výhody a nevýhody použití AI v arteterapii, jako je například možnost vytvářet unikátní umělecká díla, ale také možnost ztráty autenticity a individuality umění vytvářeného s pomocí AI).


Odpovědi, které mi umělá inteligence (AI) poskytla, byly obecnějšího rázu, ale některých zásadních otázek se dotkly. Čím více interakcí bude probíhat mezi AI a uživateli, tím kvalitnější odpovědi budou. Vše se teprve rozbíhá. Nabírá to ale až neuvěřitelnou rychlost. Než jsem blog dopsala někdo mi poslal Průvodce ChatGPT pro učitele.


Několik let se věnuju kolektivnímu malování obrazů (Projekt Triangl). O problematice kolektivního vytváření obrazů podrobně pojednávám, mimo mnohé jiné, v připravované knize ARTETERAPIE, Od individuální zkušenosti ke kolektivním souvislostem. Právními otázkami kolektivního vlastnictví díla jsem se doposud vážně nezabývala. Jednak jsem to ve svých nekomerčních pionýrských aktivitách zatím nepotřebovala, a pak vím, že legislativa pro kolektivní vlastnictví díla, což se bude samozřejmě týkat spoluráce s AI, ještě není připravena.


Asi po dvou a půl hodinách, kdy jsem účastnice semináře/workshopu Malování s využitím AI seznámila s trochou teorie a s některými základními pojmy - umělá inteligence (AI), algoritmus, promt, a ukázala jim příklady obrazů vytvořené v AI (Craiyon, DALL·E 2 – OpenAI, Midjourney) i těch, které jsme dále rozpracovávaly s vybranými dobrovolnicemi (psycholožka, holčička z druhé třídy, pracovní terapeutka, já), postoupily jsme k sebezkušenosti.

Ještě jsem jim ukázala, jak mi odpověděla Chatbot GPT na otázku: Jak zformulovat prompty pro malování s využitím AI?


"Vytvořte abstraktní kompozici s barevnými skvrnami a liniemi."

"Namalujte krajinu s oblaky, stromy a řekou."

"Zobrazte přírodu v jarním období s květinami a ptáky."

"Vytvořte futuristické město s vysokými budovami a letadly."

"Namalujte západ slunce nad mořem s ostrovem."

"Vytvořte surrealistický obraz s fantastickými stvůrami a neobvyklými tvary."

"Zobrazte kosmickou scénu s planety a hvězdami."

"Vytvořte realistický portrét s použitím jemných odstínů."

"Namalujte noční město s osvětlenými budovami a ulice."

"Vytvořte karikaturu slavné osobnosti s výraznými rysy a barvami."


Kdo s AI generátory obrazů pracuje ví, že tohle je jen velmi obecný základ, který k vytvoření nějakého fantastického obrazu nepostačí. Proto jsem pustila účastnicím ještě video MIDJOURNEY AI - 10 UNCOMMON Styles - PROMPT Guide, které vysvětluje vytváření obrazů s využitím AI krok za krokem. To už je trochu složitější a je to hlavně pro hotové a budoucí výtvarníky.


Pro potřeby arteterapie jsou plně dostačující jednodušší postupy.


Nejprve jsme přemýšlely o příběhu, který by byl pro nás všechny zajímavý a mohl nás buď nějak obohatit nebo třeba odpovědět na nějakou naší nevyřčenou otázku. Adéla Zbíral okamžitě zareagovala anketou (Občanka, Chytrý občan), kterou dělala se žáky druhého stupně v rámci občanské výchovy. Úkol byl vybrat z dvanácti válečných zákonů (Druhá světová válka) namířených proti Židům ty, které dětem nejvíce vadily. Nejvíce dětí dalo na první místo zákon č. 8 následujícího znění: „Židům, kteří dovršili šestý rok života, je zakázáno ukazovati se na veřejnosti bez židovské hvězdy“. Téma se mi napoprvé zdálo těžké. Ženy ale nenamítaly, a tak se pustily do práce.


Chvíli jsme o tématu mluvily, pak se ženy chytly hvězdy a začaly vymýšlet textový prompt (instrukci) pro AI. Prompty je třeba psát anglicky. Aquarell, little boy with a jewish star standing behind the fence, Picasso jsme několikrát lehce obměnily a to, pokud šlo o použití média a umělce v jehož stylu měl být obrázek vytvořen. AI generátory Craiyon a DALL·E 2 – OpenAI nám vygenerovaly desítky obrazů, ženy si jako inspiraci vybraly shora uvedený.


Mou následnou instrukcí bylo, aby se obrázkem nechaly pouze inspirovat a přidaly k němu něco svého, co třeba nezaznělo v diskuzi o tématu a považují to ze svého hlediska za důležité. Obrazy jsme dál nerozebíraly.


Po ukončení malování jsem požádala o zpětnou vazbu. Byla velmi pozitivní. Adéla a Anežka neměly prakticky žádný vztah k technologiím a práce s AI je nadchla. Adélu Zbíral jsem poprosila, aby ještě pár myšlenek hodila na papír.


„Na sobotu jsem se těšila celý týden a měla jsem opravdu na co! Experimentální workshop LAIK mě tedy naplnil ve všech směrech. Naučila jsem něčemu novému, zažila pozitivní zážitky a po dlouhé době jsem tvořila něco, co má opravdu smysl. Po desáté hodině. dopoledne jsem měla oči na vrch hlavy, nechápala jsem, jak něco takového může vůbec existovat a neustále hltala plnými doušky slova, která vycházela z úst Magdaleny - osobně jsem jí nikdy neznala. Člověk v duši klidný, ale navenek impulzivní jak rozjetý vlak, který se nedá zastavit. Brzy jsem pochopila, proč je tak nadšená. Nadšení a kreativní myšlení se mezi námi účastnicemi začalo šířit jako virus - stala jsem se součástí tohoto nadšení, neměla jsem hlad ani žízeň, jen jsem chtěla pořád zadávat nové a nové prompty a čekala, co to na mě vykoukne. Je to jako rozbalit si dárek, otevřít kinder vejce nebo se podívat do keramické pece, co krásného a nového vzniklo. A čekalo nás ještě mnohem víc, pustily jsme se do další fáze, a ta byla stejně skvělá jako fáze předchozí. Vytvořit na plátno to, co se nám honí v hlavě a nechat se unášet svou tvořivostí a individualitou. Každé dílo bylo originál, autentické. Magdaleno, Lucko díky moc za nezapomenutelný zážitek, který budu šťastně šířit dál! Holky máte laik“. Adéla. (Kdo se dostane k takové učitelce jako je Adéla Zbíral, může mluvit o velkém štěstí).


Taková zpětná vazba potěší. Nicméně bych chtěla připomenout, že jsme na samém začátku něčeho úplně nového, co se bude vyvíjet v čase. Já nejsem žádná IT specialistka, jen jsem objevila nástroj, který propojuje slovo s obrazem a má potenciál uvádět věci do celostních souvislostí. Budu se pokoušet včleňovat malování s využitím AI do arteterapie a tu pak do škol. Ráda do Projektu LAIK zasvětím formou semináře/workshopu všechny zájemce, kteří vnímajím že spolupráce s umělou intelidencí (AI) se pomalu a jistě stává samozřejmostí.


P.S. Připravujeme semináře/workshopy s Památníkem Karla Čapka ve Strži. Tam jistě umělá inteligence v inteligentních souvislostech dobře zapadne.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page